“สุขุม”ชี้ เสือที่”ประยุทธ์”ควรกลัวคือ ประชาชน ไม่ใช่ ทักษิณ


“สุขุม”ชี้ เสือที่”ประยุทธ์”ควรกลัวคือ ประชาชน ไม่ใช่ ทักษิณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *